Голова правління ГО «Медіакомпас», доктор філологічних наук, професор, член Національної спілки журналістів України (НСЖУ)

E-mail: family75tkach@gmail.com o.t.mediakompass@gmail.com

SCOPUS
ORCID ID
Researcher ID
Google Scholar
eSSUIR

Освіта:
1974 – 1978 – Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка, філологічний факультет.
1994 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.
1999 – присвоєно звання  доцента кафедри українознавства.
2007 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, спеціальність 10.01.01 –  українська література.
2008 – присвоєно звання професора кафедри журналістики.
 
Досвід:
1978 – 1994 – учитель середньої школи м. Суми.
1994 – 2004 – викладач, ст. викладач, доцент, завідувач кафедри української та зарубіжної філології Сумського державного університету;
2004 – створила кафедру журналістики та філології у Сумському державному університеті, яку очолювала до вересня 2021 року.
Маю досвід організації навчального процесу зі спеціальності «Журналістика», розробки стандартів вищої журналістської освіти, акредитації та ліцензування спеціальностей «Журналістика» за ОКР бакалавр та магістр, магістр «Медіакомунікації», аспірантури зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій та 061 – журналістика; впровадження інноваційних навчальних технологій; співпраці з вітчизняними роботодавцями та міжнародними партнерами.
 
Грантова та міжнародна діяльність:
Керівник 5 міжнародних грантових програм: двох «Фонду розвитку ЗМІ та Фонду сприяння демократії» Посольства США та «Медіа перехідного періоду» університету Упсала (Швеція), «Крос-медіа та якісна журналістика» програми «Tempus ІV» ЄС, «Журналістська освіта в Україні задля демократії: вдосконалення стандартів, доброчесності та професіоналізму» Еразмус+ програми ЄС (2019-2021).
Керівник «Професійного Центру Медіа та Інформаційної Грамотності» (за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні, 2017–2018).
Керівник Професійного Регіонального Центру базової медіаосвіти (за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні, 2019 – 2021).
Стажувалася за програмами Європейського союзу та Tacis «Розвиток медіанавичок в Україні» (Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка), «Новітні медіа» (Інститут суспільних наук Вищої Лінгвістичної Школи м. Ченстохов, Польща), «Стратегія та механізми забезпечення академічної мобільності студентів» (університет Гуманітас, Польща), «Кросмедіа та якісна журналістика» (університет м. Пассау, Німеччина), «Цифрові медіа в університетах» (Могилянська школа журналістики Києво-Могилянської академії), «Стандарти журналістики у висвітленні конфліктів» (Академія Української Преси, Фонд Фрідріха Науманна за Свободу), «Школа блогерів та громадських журналістів» (за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини).
 
Науково-дослідна діяльність:
Керівник науково-дослідних робіт «Соціально-мовна концептуальність української національної ідеї в сучасних ЗМІ», 2004–2009 рр. (номер державної реєстрації 0107U001609); «Репрезентація регіональної масової комунікації: історико-теоретичний, тематико-типологічний, жанровий та філологічний аспекти», 2010–2014 рр. (номер державної реєстрації 0110U004016); «Особливості формування національного інформаційного простору України: від радянської системи ЗМІ до демократичної моделі», 2015 – 2021 р. (номер державної реєстрації 0115U001713).
 
Відзнаки:
Грамота Міністерства освіти і науки України (2000); Почесний знак «Петро Могила» (2009); Почесна грамота Національної спілки журналістів України (2011); Звання «Заслужений професор Сумського державного університету» (2011); «Відмінник освіти» (2018).
 
Основні наукові праці.
Ткаченко Олена. Українська класична елегія: монографія. Видання друге, доповнене. Суми: видавництво СумДУ, 2021. 287 с.
Tkachenko O. Ukraine in the Content of the British Newspaper «The Times». Образ. 2015. Вип. 2 (17). С. 21–30.
Ткаченко О. Античні літературні традиції в українській поезії: Шевченко й Овідій. Ukrainica VII. Philologica. Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci. 2016. № 104. С. 528–534.
Ткаченко Е. Роль французских медиа в формировании положительного имиджа Украины. Vector european, Chișinău. 2016. P. 129–135.
Ткаченко О., Гаврилюк І. Україна 2014 року в мас-медійному дискурсі Франції (на матеріалах «LE FIGARO», «LE MONDE» ТА «LIBЕRATION»). WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA. Warszawa. 2016. № 4 (11). С. 84–94.
Tkachenko O. From Jan Kochanowski’s «Treny» to Ivan Franko’s Elegies. Філологічні трактати. 2017. Т. 8, № 1. С. 152–157.
Tkachenko O. Elegy as a scientific problem: theoretical-historical view. Філологічні трактати. 2018. Т. 170, № 4. С. 105–168.
Оlena T., Yulia B., Lyudmyla D., Olha S. and Volodymyr S. Ukraine in World Media Content: Problematic and Thematic Aspects. Global Media Journal. 2018. Vol. 16 No. 30. Р. 119–132 (міжнародне видання).
Tkachenko O., Degtyarev S., Polyakova L., Gut J. Ivan. Klyushnikov and His Time (1811−1895): the Poet’s Spiritual Quest. Bylye Gody. 2020. Vol. 56. Is. 2. Pp. 571–582 (Scopus).
Olena Tkachenko, Yaroslav Yanenko, Olga Sydorenko, Inna Sypchenko, Lyudmila Dudchenko and Natalya Rudenko, 2020. Marketing Communications in Election Campaigns. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). Volume: 11, Issue: 6, Pages: 525–533 (Scopus).
Olena Tkachenko, Volodymyr Sadivnychyi, Iryna Zhylenko, Inna Havryliuk, Irina Virchenko, Nataliya Poplavska, Olga Peleshok, 2020. MANAGEMENT OF SOCIAL COMMUNICATIONS OF ENTERPRISES. International Journal of Management (IJM). Volume: 11, Issue: 7, Pages: 293–302 (Scopus).
Degtyarev, S. I., Tkachenko, O. G., Polyakova, L. G., Stepanova, D. I. Formation of a system of material support and encouragement of civil servants of the Russian empire at the end of the 18th – first half of the 19th centuries. Bylye Gody. 2020. Vol. 57 (3). Pp. 1034–1044 (Scopus).
Tkachenko, O., Sadivnychyi, V., Zhylenko, I., Havryliuk, I., Virchenko, I., Poplavska, N., Peleshok, O. MANAGEMENT OF SOCIAL COMMUNICATIONS OF ENTERPRISES. International Journal of Management (IJM). 2020. Vol. 11, Is. 7. Pp. 293–302 (міжнародне видання).
Tkachenko, O., Yanenko, Y., Sydorenko, O., Dudchenko, L., Rudenko, N. Marketing communications in election campaigns. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. 2020. Vol. 11(6). Pp. 525–533 (Scopus).
Tkachenko O., Zhylenko I., Poplavska N., Virchenko I, Havryliuk I., Peleshok O. Social communication management modelling. Estudios de Economia Aplicada. 2021. 38 (4) (Scopus).
Навчально-методичні праці:
Ткаченко О., Гаврилюк І. Радіожурналістика. Підручник з крос-медіа. Schiller Publishing Youse: Bonn / Germany – Sibіu / Romania, 2015. С. 53–59.
Ткаченко О., Дудченко Л., Пазюк Р. Фотожурналістика. Підручник з крос-медіа. Schiller Publishing Youse: Bonn / Germany – Sibіu / Romania, 2015. С. 45–52.
Tkachenko О. Havryliuk І. Jurnalismul de radio. Crossmedia. Un Ghid Pentru Studentii Specializarilor De Jurnalism Schiller Publishing Youse: Bonn / Germany – Sibіu / Romania. Sibіu, Strada Mitropoliei 30, 2015. P. 50–57.
Tkachenko О., Dudchenko L, Pazyuk R. Fotojurnalismul. Crossmedia. Un Ghid Pentru Studentii Specializarilor De Jurnalism Schiller Publishing Youse : Bonn / Germany – Sibіu/ Romania. Sibіu, Strada Mitropoliei 30, 2015. P. 41–49.